Top 12 van laagste scores per ronde en per avond er als volgt uit:

In rood de koppels die op de 6e avond nieuw in de lijst kwamen.